Jdi na obsah Jdi na menu
 


Týden 27.3.-31.3.

26. 3. 2017

 

ČESKÝ JAZYK:

mluvnice: slovesa, osoba,číslo,čas, infinitiv

sloh: Ukaž a povídej, skupinová práce

čtení:  Mimočítanková četba, čítanka 105, str.108-Jaro

 

MATEMATIKA:

  • převody jednotek  objemu, času
  • řešení některých úloh z klokánka
  • geometrie: rýsujeme obdélník a čtverec, obvod trojúhelníka, osová

                 souměrnost

 

PŘÍRODOVĚDA:

-ekosystém pole uč. s. 36-39- živočichové

 

VLASTIVĚDA:

Velkomoravská říše

NEPOVINNÝ ÚKOL- /známka navíc/Vyhledej v knihách nebo na internetu

některou z místních pověstí, stručně ji přepiš a vyprávěj svým

spolužákům. (Místní pověsti se vztahují ke konkrétnímu místu a

popisují jeho tajemství)

 

ÚKOLY:

  • ČJ- s. 134 c) přepis 8 vět do domácího sešitu- na úterý 
  • MA- 48/9 2 příklady vypočítej do domácího sešitu+
  •                                                      zkouška -na čtvrtek

                                                                       

  • GE - bude vlepen - na příští pondělí
  • Ukaž a povídej-pátky(postupně budou všichni)
  • Tajenky na vlastivědu-zvolení žáci(postupně

          budou všichni)

PO-referát o knize - vybraný žák (sepsané informace o referátu,

jak má vypadat, děti obdržely)

Podepsaná žákovská knížka 

VL - historické postavy - dokončení v úterý